Hỗ trợ nhập khẩu hàng hoá và kinh doanh

Hỗ trợ nhập khẩu và kinh doanh mỹ phẩm, thực phẩm và dụng cụ bếp tại Việt Nam.

Nhờ sự tăng trưởng kinh tế nhanh chóng ở Việt Nam, nhóm thu nhập trung bình nữ ngày càng tăng và thị trường mỹ phẩm đang mở rộng.

Theo một nghiên cứu của Trung tâm Thương mại Quốc tế, nhập khẩu mỹ phẩm của Việt Nam tăng 1,1 tỷ đô la từ năm 2011 đến năm 2016 và được dự đoán với quy mô thị trường sẽ tăng hơn 2,2 tỷ đô la vào năm 2020.

Mỹ phẩm nước ngoài chiếm phần lớn thị trường mỹ phẩm của Việt Nam, và thuế quan đã trở nên rẻ hơn nhờ thương mại tự do, cho nên chúng tôi đang dần mở rộng thị phần.

Trước khi bán mỹ phẩm nhập khẩu ra thị trường, nhà phân phối thực hiện quy trình công bố mỹ phẩm (công bố trách nhiệm đối với mục đích sử dụng và an toàn của mỹ phẩm cũng như hiệu quả và chất lượng của chúng).

Lấy số biên nhận công bố mỹ phẩm từ cục quản lý y dược phẩm - bộ y tế. Số biên nhận công bố mỹ phẩm này có giá trị trong 5 năm và nếu bạn muốn gia hạn, bạn sẽ cần phải thực hiện lại quy trình công bố mỹ phẩm trước ngày hết hạn.

Quy chế quản lý mỹ phẩm Việt Nam (Thông tư 06/2011 / TT-BYT) đã được ban hành vào ngày 25 tháng 1 năm 2011, và nó cũng quy định các thủ tục bán hàng và phân phối tại Việt Nam.

Để nhập khẩu thực phẩm và dụng cụ ăn, cần phải tiến hành kiểm tra an toàn thực phẩm và công bố sản phẩm.

-Quy trình kiểm tra an toàn thực phẩm (Luật an toàn thực phẩm số 55/2010 / QH12 điều 39 mục 1).

-Quy trình công bố sản phẩm (Nghị định của Chính phủ số 15/2018 / ND-CP Điều 4 mục 1)
Chúng tôi hỗ trợ đăng kí đại diện cho các thủ tục như vậy. Đồng thời, chúng tôi cũng hỗ trợ tiếp thị trong bán hàng sản phẩm.

Nếu bạn có bất kỳ vấn đề nào với việc nhập khẩu và bán sản phẩm sang Việt Nam, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.