Giới thiệu nhân sự

Chúng tôi hỗ trợ tuyển dụng nguồn nhân lực nước ngoài có kiến thức chuyên môn cao về kiến ​​trúc / thiết kế, kỹ thuật điện / cơ khí, CNTT và kinh doanh.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tốt nhất từ tuyển dụng đến đào tạo sau khi 2 bên thống nhất và nhận được giấy quyết định tuyển dụng và hỗ trợ sau tuyển dụng.

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn quan tâm đến việc tuyển dụng nhân lực chất lượng cao tại Việt Nam.
Thành tích 

Giới thiệu nhân sự 

Hỗ trợ tuyển dụng các ngành
Chúng tôi đáp ứng nhân sự trong các ngành xây dựng / thiết kế, máy móc, thiết bị, kỹ sư điện, CNTT và nhân viên kinh doanh. Bên cạnh đó, chúng tôi hỗ trợ tuyển dụng nhân sự với tư cách lưu trú "Kĩ thuật・Tri thức nhân văn・Nghiệp vụ quốc tế"

Công ty đối tác
Chúng tôi có nhiều đối tác từ các công ty niêm yết đến các công ty địa phương.
Chúng tôi hỗ trợ tuyển dụng bất kể quy mô như thế nào, bất kể ở đâu.

Thành tích giới thiệu
*Tính đến tháng 7 năm 2020
Hơn 1.000 ứng cử viên nhận được quyết định tuyển dụng từ các công ty Nhật Bản

Thời gian hoạt động
Chúng tôi bắt đầu hoạt động vào năm 2011 và có thành tích trong 10 năm. Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ bạn không chỉ tuyển dụng mà còn sau khi tuyển dụng. 

Khu vực hoạt động
Chúng tôi đang hoạt động tại Việt Nam.
Chúng tôi giới thiệu những nhân sự ưu tú Việt Nam đang phát triển năng động.

Quy trình tuyển dụng